ETT AB

ETT Fasad

Verksamhetsbeskrivning och företagspresentation

E.T.T. Europeiska Turism- och Transportinstitutet AB grundades 1992 och ägs sedan 2004 av Axelsson Trafikskolor AB. Företaget sysselsätter förutom ägarna cirka 10 personer. Jonas Axelsson är VD för bolaget

ETT AB arbetar idag i huvudsak på uppdrag av Eskilstuna Kommun och Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen med kommunal vuxenutbildning samt arbetsmarknadsutbildning åt arbetsförmedlingar i regionen. Utbildningarna som bedrivs är utbildning av yrkesförare buss och lastbil samt lager och logistik. Vissa av utbildningarna bedrivs med riksintag. Företaget anlitas även av Trygghetsrådet, Försäkringskassan m.fl.

ETT AB har på så sätt skapat en stabil grund samt ett stort kontaktnät inom branschorganisationer och transportföretag i regionen med mycket god renommé .

ETT AB används ofta som rekryteringsbas för ny personal av åkerier i regionen.

ETT AB förfogar över en egen fordonspark, egna utbildningslokaler, egen fordonsverkstad och körgårdar som är väl lämpade för utbildning av yrkesförare. All utbildning drivs i egen regi.

ETT AB har även trafiktillstånd för yrkesmässig trafik för såväl gods- som persontransport.

ETT AB har tillstånd att bedriva trafikskola samt även tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkeskompetens. Båda tillstånden är beviljade och beslutade av Vägverket, numera Transportstyrelsen.

 Skriv ut  E-post