ETT AB

Policy & handlingsplan - Diskriminering och jämställdhet

E.T.T. AB
Eskilstuna
Ikraft 2004-03-19 reviderad 2015-05-21

Hos företaget har det funnits och finns en liktydlighet hos alla anställda om att utbildningen / utbildningsplanen för eleven är det väsentliga , inte vem som utför den eller tar mot den.
Det huvudsakliga målen är att resultatet mot uppdragsgivaren är bra , och att förtroendet och uppskattningen hos allmänheten finns.
Den som utför utbildningen är ytterst sällan en lärare per elev . I företaget utförs utbildningen av ett team på 2-6 lärare, där språkkunskaperna har omfattat flertalet språk

Vi vet att10-15 % av Sveriges befolkning är födda utomlands, eller har en eller båda föräldrarna födda utomlans. De är redan idag en betydande del av vårt elevunderlag.

Policy vid anställning:

ATT:
•    inte föra in en människa i ett fack eller efter kön, utan låta  kunskap, kompetens, personlighet och ärlighet avgöra .
•    I förväg bestämma vilka kriterier som ska avgöra vem som får jobbet . Sedan låta poängsättning / avbockning föra fram vem som är mest lämplig .
•    Kunna väga in etnisk mångfald (religion,ifrån andra länder) och kön till en konkurannsfördel för att öppna  nya vägar till presumtiva kunder .
•    Kunna väga in etnisk mångfald och kön för att kunna få möjlighet till vidareutveckling  av utbildningen på företaget .

Policy på arbetsplatsen:

ATT:

•    Anställda och ledning hjälps åt att förebygga och påminna varann om tendenser för etniska och köns trakasserier upptäcks.
•    Anställda är medvetna om att enligt lagen är skyldiga att informera arbetsgivaren om etniska trakasserier eller köns trakasserier förekommer.

Handlingsplan:

Om arbetskollegorna i mellan hamnar i konflikt som berör lagen om etnisk och könsdiskriminering :

1.    Vidtala lagen om etnisk mångfald och könsdiskriminering gäller samt att försöka lösa situationen sinsemellan . 
2.    Medtaga 1-2 arbetskollegor för att lösa konflikten
3.    Informera någon i arbetsledningen . Har situationen inte löst sig inom 2 – 3 veckor träder punkt 4 in .
4.    Representant ifrån facket eller DO/JÄMO kopplas in för att lösa situationen.    

FRAMTIDA MÅL

ATT:
10 – 20 % av personalen har etnisk bakgrund. När 30 och 40-talisterna har pensioneras kommer detta återspegla samhället.
 Samt att behålla 50/50 förhållandet mellan män och kvinnor i företaget så lång detta är möjligt.

ATT:
följa upp eventuella incidenter varje år utifrån vad samhället anser är rätt och riktigt beträffande etnisk mångfald och könsdiskriminering.

ATT:
främja etnisk mångfald och likhet mellan könen inom branschen på samma sätt som punkt 1.  

Ansvarig diskriminerings- och jämställdhets policy och handlingsplan:

Jonas Axelsson, VD
2015-05-21

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 Skriv ut  E-post