ETT AB

ETT AB skall erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som helt överensstämmer med gällande arbetsmiljölag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen, arbetsmiljölagen skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

DEN GODA ARBETSMILJÖN SKAPAS GENOM:

- att verksamhetens mål och inriktning är väl känd av alla i organisationen
- att ansvar och befogenheter på alla nivåer är klart formulerade
- att arbetet organiseras så att det medför ansvar och samtidigt ger möjlighet till   variation och stimulans
- att de anställda ges fortlöpande information, förutsättningar för kompetensutveckling och möjlighet att medverka i utformning och förändring av arbetet och arbetsförhållandena
- ett bra samarbetsklimat
- en säker och trygg arbetssituation
- att arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom ETT AB ska därför ges förutsättningar att:

•    känna till verksamhetens mål och vision
•    förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
•    känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
•    utveckla sin kompetens

Trafiksäkerhet genomsyrar ETT AB och är en grundstomme i företagets verksamhet. God trafiksäkerhet erhålls genom att:

•    Gällande hastighetsbegränsningar följs
•    Bilbälte alltid används där så är tillämpligt
•    Absolut nollgräns för alkohol följs
•    Inget arbete utförs under inverkan av droger eller trötthet
•    Fordon är i trafiksäkert skick vid körning på allmän väg
•    Vi verkar för trafiksäkerhet och rätt förarattityd i vår verksamhet
•    Vi i övrigt följer de lagar och förordningar som styr vårt trafikarbete

Reviderad 2006-04-03, fastställd tillsammans med personalen 2006-04-21

Reviderad 2015-05-21, fastställd tillsammans med personalen  2015-05- XX


Jonas Axelsson, VD
E.T.T. AB     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 Skriv ut  E-post