ETT AB

HeavyEcoDriving

HeavyEcoDriving är en utbildning för förare av tunga lastbilar och bussar.
Den är framförallt riktad till Dig som vill minska kostnaderna på drivmedel och drivlina och samtidigt kunna göra en insats för miljön.

Tänkvärt citat: "Fordonen har utvecklats enormt sen 70-talet men ingen har berättat för förarna hur den utvecklingen kan användas" // HED lärare nr. 60

Kursen har två konkreta mål:

1. Minska bränsleförbrukningen och slitage
2. Minska miljöpåverkan

Utbildningen är uppdelad i en praktisk och en teoretisk del.

Praktiken består av ett körpass med en HeavyEcoDrivinglärare som tar ca. två timmar.

  • Eleven kör en slinga som är ungefär två mil, under tiden så övervakar läraren körningen och gör en s.k. "körstilsanalys".
  • Samtidigt lagras uppgifter om tid, sträcka, hastighet, och bränsleförbrukning med hjälp av en speciell bränsledator. 
  • Efter det gör läraren sin analys över vilket sätt just denna förare kan sänka sin bränsleförbrukning. För att få en snabb förändring av körstilen görs sedan en demonstration av olika varianter av körstilar där man tydligt kan se vilken teknik som är mest ekonomisk. 
  • Eleven får sedan prova och öva in den nya tekniken, råden och förbrukningen dokumenteras alltid så att föraren kan få det med sig hem. 
  • Efter att eleven har fått öva med instruktioner av läraren så körs sedan samma slinga ytterligare en gång, resultatet av körningen brukar vara mycket överraskande.

HeavyEcoDriving genererar inte bara en ekonomisk vinst utan även en miljöbesparing.

Vi har i snitt på vår utbildning normalt en sänkning av förbrukningen mellan 10 % - 30 % beroende på fordon och körförhållanden. Samtidigt ökar 7 av 10 sin medelhastighet med 1 - 8 km/t.
Vi kan anpassa körträningen så att den blir så lik förarens normala körning som möjligt, detta ger det bästa bestående resultatet.

Kursen avslutas med ett gemensamt teoripass på tre timmar. Den teoretiska delen innehåller miljö, körteknik och fordonsteknik.

Efter kursen erhåller föraren och företaget ett intyg på genomförd utbildning.

 Skriv ut  E-post