ETT AB

Testmodul 1: Intervju, test, studiebesök

Sökanden intervjuas i samverkan mellan ETT AB och Arbetsförmedlingen, Tester genomförs därefter av utbildningsanordnaren. Testerna är bedömning av körförmåga, nivå på svenskkunskaper och matematik, geografi samt grundläggande värderingar samt gruppsamverkan. Därefter anvisar Arbetsförmedlingen i samråd med utbildningsanordnaren deltagare som anses lämpliga och som uppfyller förkunskapskraven.

Vid behov kan ETT AB informera presumtiva elever före kursstart. Individuella studiebesök för deltagare för en första bedömning av lämplighet för yrket kan ordnas av utbildningsanordnaren. Rikt tid 1-5 dagar

Förkunskap: Lägst körkort B*

 Skriv ut  E-post