ETT AB

Modul 4: Yrkesförare, behörighet C* 9-13 veckor

Körkortsutbildning enligt Vägverkets VVFS 1996:170. Yrkeskompetensutbildning enligt VVFS2007:1157 samt VVFS2007:1470

Målet med utbildningen är att sökande skall ha den hanterings- och körförmåga som uppfyller åkerinäringens krav. Examination sker vid Trafikverket. Utbildningstiden varierar beroende på sökandens förmåga, normaltid 9-13 veckor vid heltidsstudier omfattande 40 timmar/vecka. Utbildningen bedrivs på heltid. Undervisningsplan se bilaga 11


Innehåll:

Teoretisk och praktisk utbildning enligt individuell studieplan

Benämning Motsvarande
gymnasiekurs

Yrkeskompetens
mål område

Studieteknik, att arbeta i grupp,    
Tunga fordon, grundkurs FOR 1210 1.1, 2.2
Fordonskännedom (ämne) FOK1202 1.2
Transportfordon, grundkurs TRTE 1216 1.2, 1.3
Fordonsvård service och underhåll FOR 1207 1.1, 2.1, 3.6
Distributionstransporter TRTE 1202 1.4, 2.1, 2.2
Godshantering A TRTE 1206 1.1, 1,4, 3.2, 3.3
Arbetsmiljö och säkerhet ARL 1201 1.4, 2.1, 2.2, 3.3
ADR, farligt gods TRTE 1219  
Vägverkets kravkurser   3.1

Brand och första hjälpen

  3.1
Truck A och eller hjullastare TRTE 1217/AMT 1204 1.4
Datorkunskap DAA 1201  
Fraktsedelshantering, administration   3.2
HeavyEcoDriving   1.3
Miljö utbildning, branschspecifik   1.1
Logistik A TRTE 1211 3.5, 3.6, 3.7
APL. Arbetsplats lärand   3.6, 3.7
Friskvård   3.4
Studiebesök    
Jämställdhet, miljö   2
Examination Körkort Yrkeskompetens
Arbetsgivarebesök    

Vi följer skolverkets kursplaner där så är tillämpligt

Förkunskap: Lägst körkort B*

 Skriv ut  E-post