ETT AB

Testmodul 2: Intervju, test, kartläggning och introduktion

Individuell startperiod:

LastbilDenna modul är anpassad för sökande som saknar erfarenhet av transportbranchen, eller har begränsad erfarenhet. Sökande intervjuas av utbildningsanordnaren och arbetsförmedlingen samt eventuellt en representant från branschen. Anses den sökande lämplig genomförs en introduktionsutbildning/ kompetenskartläggning hos ett TYA godkänt åkeri och testning hos utbildningsanordnaren på 1-6 veckor. Syftet är att endast lämpliga personer med rätt förutsättningar får tillträde till utbildningen.


Under en dag genomgår sökande ett antal tester hos utbildningsanordnaren, både teoretiska och praktiska tester så som bedömning av körförmåga i trafik, nivå på svenskkunskaper och matematik, geografi samt grundläggande värderingar och social kompetens samt gruppsamverkan. Nästa dag börjar sökande ute hos åkeriet för att där följa en TYA godkänd handledare. Tiden hos åkeriet kan variera mellan 3-28 dagar beroende på vad Arbetsförmedlingen väljer samt beroende på behov. Sista dagen är sökanden hos utbildningsanordnaren för utvärdering och sammanfattning.

Tester hos utbildningsanordnaren är bedömning av körförmåga, nivå på svenskkunskaper och matematik , geografi samt grundläggande värderingar. Tiden hos åkeriet syftar till att bedöma socialkompetens, attityd, tidspassning och intresse samt för att bedöma de teoretiska och praktiska kunskaperna.. Sökande får även möjlighet att värdera sin syn på yrket. Rikt tid 1-6 veckor


ETT AB lämnar sedan en dokumentation av sökandens kompetens och eventuellt utbildningsbehov till handläggaren på Arbetsförmedlingen.

Om uppdragsgivaren vill kan även läkarundersökning och Länsstyrelsens bedömning genomföras innan kursstart. Vid behov kan ETT AB informera presumtiva elever före kursstart.


Förkunskap: Lägst körkort B*, inga förkunskaper

 

 Skriv ut  E-post