ETT AB

Testmodul 3: Intervju, test, kartläggning/validering

LastbilValidering och kompetenskartläggning enligt TYAs modell på befintliga yrkesförare genomförs i samarbete med APL företag (åkerier). Rikt tid 1-6 veckor

Innehåller olika områden som ska valideras, och detta görs först under en dag hos utbildningsanordnaren enligt följande:

 

Körtest, tid 1,5 timme C, CE

Innehåll:

    Färdskrivarhantering

    Åtgärder och kontroll före start

    Säkerhetskontroll

    Körning i stadstrafik

    Körning på landsväg/motorväg

    Manövrering trånga utrymmen

    Backning till lastkaj/luftsluss

    Släphantering, rangering

 

Teoretisk test, tid 2 timmar

Innehåll:

    Kör- och vilotidsregler

    Regler vid lastsäkring

    Lastviktberäkning

    Fordonskännedom

    Fraktsedelhantering

 

Yrkestest, tid 2 timmar

Innehåll:

    Lastning med truck/lastmaskin

    Farligt gods

    Praktisk lastsäkring

    Fordonsvård

 

Lämplighets test, tid 1 timme

Innehåll:

    Ordförståelse

    Läsförståelse

    Matematik

    Geografi, karta, GPS

    Intervju, självvärdering

 

Validering hos Åkeriföretag med TYA handledare enligt TYA,s modell för kompetenskartläggning, tid 3-28 dagar

Innehåll:

    Kundbemötande

    Kundservice

    Praktisk godshantering

    Logistiksystem

    Kvalitets- och miljösystem

    Specialkompetens


Förkunskap minst körkort *BC*


Resultat av validering eller test redovisas skriftligt till beställaren eftersammanställning. Resultatet ska kunna ligga till underlag för beslut om eventuell vidare- eller påbyggnadsutbildning för att stärka den sökande på arbetsmarknaden

 

 Skriv ut  E-post