ETT AB

Modul 5: Yrkesförare, behörighet CE 9-16 veckor

Körkortsutbildning enligt Vägverkets VVFS 1996:170. Målet med utbildningen är att sökande skall ha den hanterings- och körförmåga som uppfyller åkerinäringens krav. Examination sker vid Vägverket. Utbildningstiden varierar beroende på sökandens förmåga, normaltid 9-16 veckor vid heltidsstudier omfattande 40 timmar/vecka. Utbildningen bedrivs på heltid.

Innehåll:
Teoretisk och praktisk utbildning enligt individuell studieplan

Benämning

Motsvarande
gymnasiekurs

Yrkeskompetens
mål område

Studieteknik, att arbeta i grupp, 
  
Tunga fordon, grundkurs
FOR 12101.1, 2.2
Fordonsvård service och underhållFOR 12071.1, 2.1, 3.6
Godshantering A
TRTE 1206
1.1, 1,4, 3.2, 3.3
Distributionstransporter
TRTE 1202
1.4, 2.1, 2.2
Fordonskombinationer
TRTE 1204
1.1, 1.3, 1.4
Arbetsmiljö och säkerhet
ARL 1201
1.4, 2.1, 2.2, 3.3
ADR, farligt gods
TRTE 1219
 
Brand och första hjälpen 
 3.1
Truck A 
TRTE 1217/AMT 1204
1.4
DatorkunskapDAA 1201
 
Fraktsedelshantering
 3.2
HeavyEcoDriving (miljö)
 1.3
Logistik A
TRTE 12113.5, 3.6, 3.7
APL. Arbetsplats lärande 3.6, 3.7
Studiebesök
  
Jämställdhet, miljö
 3.6
Friskvård 3.4
Examination  
Avstämning   
Jobbsökeri  
Arbetsgivarebesök  
   Påbyggnad enligt TYAs definition av 13 olika lastbilsföraryrken sker efter elevens individuella kursplan och bedrivs i huvudsak som APL utbildning

•    Skog/timmertransport TRTE 1214
•    Tank/bulktransport TRTE 1215
•    Miljötransporter TRTE 1213
•    Anläggningstransporter TRTE 1201

Vi följer skolverkets kursplaner där så är tillämpligt

Förkunskap: Lägst körkort B*C*

 Skriv ut  E-post