ETT AB

Modul 6: Förarintyg Farligt gods enligt Räddningsverkets regler (ADR)

Farligt godsETT AB och Axelsson Trafikskolor AB är auktoriserade av MSB att utföra och examinera på dessa utbildningar.

Utbildning för ADR transporter, finns i olika steg. Först krävs en sk. Grundskurs för styckegods på 3 dagar. Sedan kan intyget kompletteras med Klass 1 (explosiva varor) på en dag samt Tanktransporter 2 dagar.

Repetitionsutbildningar vart 5:e år krävs för att behålla behörigheten. Vi tillhandahåller även detta vid behov. Utbildningarna bedrivs på heltid. Repetitionsutbildning för grund, klass1 och tank kan vi via avtal med TYA utföra på studerandes egen tid via dator på skolan. Vilket innebär att eleven studerar i sin egen takt när som helst under skolans öppettider.

 

 

 

 Skriv ut  E-post