ETT AB

Modul 11: Digital färdskrivare

En endagsutbildning i hantering av digitala färdskrivare som syftar till att ge eleven tillräckliga färdigheter i praktiskhantering av färdskrivaren, samt de kunskaper som krävs för att yrkesmässigt kunna utföra sitt arbete inom ramen för de lagar och regler som gäller..  Rikt tid 1 dag

Innehåll:

• Olika typer av skrivare
• Olika förarkort
• Menyer
• Inmatning av uppgifter, före, under och efter körning
• Överföring av information och data
• Utskrift
• Kortets giltighet, och förnyelse
• Ansvarsbestämmelser
• När du blandar analog och digital skrivare
• Praktisk hantering i fordon

Förkunskap: Lägst körkort *B*C***, eller pågående utbildning

 Skriv ut  E-post