ETT AB

Modul 14: Fraktsedelshantering

En i hantering av de transportdokument som krävs, såväl skriftliga som digitala, utbildningen kan kombineras med APL på ett lämpligt åkeri för att få utföra detta i praktiken beroende på elevens behov. Under utbildningen hanteras handlingarna med olika övningsuppgifter såväl med papper och penna som digitalt via utbildningsprogram via internet. Undervisningsplan se bilaga 11. Rikt tid 1-2 dagar

Mål: Kursen skall ge de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna hantera Fraktsedlar både manuellt och digital.

Innehåll
:

CMR-fraktsedel
• Huvudfunktioner
• Skillnader mellan Sverige och internationell trafik
• Obligatorisk information
• Regler och ansvarsfördelning

Leveransvillkor
• Incoterms
• Combiterms 2000

Prissättning
• Avtalsmetoder
• Tariffmetod

Fraktsedel data
• Streckkoder
• STE Standard Transport Etikett
• Pallsystem

Informationsflöde
• Manuell
• Elektronisk EDI system

Digital fraktsedel
• Demosimulator
• Inmatning av uppgifter
• Dokument export till databas
• Utskrivning av etiketter
 

 Skriv ut  E-post