ETT AB

Modul 10: Miljö och HeavyEcoDriving

En endagsutbildning som syftar till att eleven skall få den kunskap som krävs i miljö och bränsleoptimering för att kunna utföra transport med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Målet är att efter genomgången utbildning skall eleven känna till och förstå fördelarna med att köra på ett mer ekonomiskt sätt, med mindre föroreningar som följd. Eleven skall kunna tillämpa en körteknik med så låg bränsleförbrukning som möjligt  Rikt tid 1 dag.

Innehåll teoretisk undervisning:
Tid 4 timmar

• Konkreta miljömål
• Utsläpp och emissioner
• Vad används energin till
• Planera din körning
• Körsättet
• Serviceprogram

Innehåll praktisk undervisning i fordon med bränslemätare
Tid 4 timar

• Körteknik
• Fordonshantering
• Planering och rationell körning
• Mätning av mål uppfyllelse

Förkunskap: Lägst körkort *B*C***, eller pågående utbildning

 Skriv ut  E-post