ETT AB

Modul 9: Riskutbildning lastbil (halkkörning)

Grundutbildning i trafiksäkerhet för yrkesförare på lastbil som utförs på Stockholms Trafiksäkerhets center Gillinge. Utbildningen passar bra tillsammans med modul 4 eller som separat utbildning som fortbildning för befintliga förare med behörighet lägst *B*C**. Riktid, 8 timmar inkl. resa till och från utbildningsplats

Utbildningsmål:

• Öka förståelsen för det som utgör normala olycksrisker och hur man kan undvika dem.
• Öka kunskapen om hur man kan bli en trafiksäkrare bilförare.
• Öka motivationen att framföra fordonet trafiksäkert

Kursinnehåll:

• Aktiva och passiva säkerhetssystem.
• Risker med att inte använda bilbälte samt lös utrustning och last.
• Körning i olika trafiksituationer på sommar och vinterväg.
• Mobiltelefonering under körning. Handsfree och handhållen mobil.
• Oskyddade trafikanter. Skillnaden i skadeutfall vid påkörning i 30km/h respektive 50km/h.
• Hastighetsanpassning och säkerhetsmarginaler vid passage av vägarbete.


Förkunskaper: Körkort för aktuellt fordonsslag

 Skriv ut  E-post