ETT AB

Modul 12: På byggnad dragbil och semitrailer

En utbildning som normalt ingår i modul 5, men som också kan vara lämplig för förare med behörighet CE som saknar kunskaper och färdigheter i hantering och körning av dragbil med semitrailer.  Riktid 2-3 dagar

Innehåll:

• Fordonskunskap, dragbil, trailer
• Olika trailers och dragbilar
• Vanliga mått på lastbärare
• Vändskiva, olika konstruktioner och skötsel
• Koppling och rangering av trailer
• Säker uppställning, risker och säkerhetsbestämmelser
• Vanliga olyckor
• Backning med semitrailer, olika modeller
• Körning i trafik med olika trailers
• Lagstiftning, lastviktsberäkning
• Logistiksystem för denna typ av transporter
• Aktörer på marknaden och villkor

Förkunskap: behörighet CE, eller under pågående utbildning

 Skriv ut  E-post