ETT AB

Modul 15: Tempererade transporter

Kursen syftar till att ge de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna lasta, lastsäkra och frakta temperaturkänsligt gods, samt känna till olika produkters temperaturkänslighet. Utbildningen kan med fördel kompletteras med APL hos ett åker som utför tempererade transporter. Rikttid 1 dag, alternativt med APL 1-2 veckor.

Innehåll:

• Temperatur relaterade gods
• Krav på förpackning/emballaget
• Lastbilens kyl- värmesystem

Förkunskapskrav: Körkort *B** C* ** eller *BECE**

 Skriv ut  E-post