ETT AB

Modul 7: Truckutbildning, 5-7 dagar (enligt TLP10)

TruckUtbildningens kurstid på cirka en vecka enligt MA-system beroende på förkunskap. Ger behörighet för de vanligaste på marknaden förekommande truckar, såsom motvikts- skjutstativstruck och ledstaplare. Utbildning på lastmaskin kan köpas till vid behov, vilket är ytterligare 1-2 dagar Utbildningen bedrivs på heltid. Rikt tid 5 dagar, ytterligare 1-2 för lastmaskin (Truck C).

Truck C, hjullastare (enligt TLP10)

Utbildningens kurstid på 1-4 dagar, enligt MA-system beroende på förkunskap.
Ger behörighet för hjullastare för industriellt behov, av/på lastning, skop hantering, som är behövligt för industrier och terminaler. Utbildning bedrivs på heltid .
Kursdeltagaren bör ha Truck B. Rikt tid 1-4 dagar

Förkunskap: minst behörighet Traktor*

 Skriv ut  E-post