ETT AB

Modul 16: Uppdatering av yrkesförare lastbil

En utbildning för förare som varit frånvarande från yrket ett antal år och vill ta upp sitt yrke igen. Utbildningen syftar till att uppdatera framför allt på nya regler och ny fordonsteknik. Samtidigt gör en uppdatering på teori och körteknik enligt modul 10. En vecka tillbringas hos utbildningsanordnaren, där efter 1-6 veckor hos ett APL-företag beroende på förarens behov.
Rikt tid 1-7 veckor.

Innehåll:

• Trafiksäkerhet
• Nya trafikregler, vägmärken
• Kör och vilotider
• Arbetstidslagen
• Lastsäkringsregler, glidtals beräkning
• Lastviktberäkning
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Företagets profil, policys m.m.
• Miljö, HeavyEcoDriving
• Repetition truckkörning
• APL

Förkunskapskrav: Körkort behörighet *B*C***

 Skriv ut  E-post