ETT AB

Modul 8: Vägverkets kravkurser

Avser utbildning på de olika kurser som krävs för arbete på allmänna vägar och vissa kommuner. ETT AB och Axelsson Trafikskolor AB är auktoriserade av Trafikverket att utföra denna utbildning.


Innehåll:

• Arbete På Väg (APV) Nivå 1+2- 8 timmar
• Första hjälpen och krishantering

 Skriv ut  E-post