ETT AB

Modul 2: Bussförarutbildning

18-22 veckor, grundutbildning

BussförarutbildningBussförarutbildning är en grundutbildning för bussförare med antingen manuell eller automatväxlad buss.

Utbildningen är anpassad för arbetslösa utan särskilda förkunskaper för att nå upp till de behov till de behov som anges av branschen. ETT AB arbetar sedan många år tillbaka i samarbete med Veolia och Busslink att leverera förare för anställning. Vi är väl förtrogna med de krav och den befattningsbeskrivning som företagen har.

Utbildningen omfattas av de formella krav som ställs på en bussförare, körkort D* automat/manuell samt yrkeskompetensbevis för persontransporter.

Förutom det omfattar utbildningen även kundbemötande/kundtjänst, konflikthantering, krishantering, klagomål sjukvård/brand, befogenheter/ ansvar, trafikattityder, regelförståelse, företagets profil m.m. s.k. ”mjuka frågor”, vilket är ett krav från branschen.

Arbetsplatsförlagd utbildning på bussföretag med rekryteringsbehov ingår. I utbildningen ingår även ett förarkort till eleven samt utbildning för digital färdskrivare. Samtliga kostnader för körkortstillverkning ingår i utbildningen.

 

 Skriv ut  E-post