ETT AB

Modul 9: Färdtjänstutbildning

1-2 veckor

En sammanhållen utbildning om 1-2 veckor som riktar sig till taxiförare eller som ett komplement till taxiförarutbildningen. Deltagaren ska få tillräcklig kunskap att hantera de tänkbara situationer som kan uppstå i yrkesrollen som färdtjänstförare samt även hitta till de olika platser som dessa transporter normalt går.

 Skriv ut  E-post