ETT AB

Modul 7: Körprov Taxi

1-2 veckor

Förutom godkänt teoretiskt prov för taxiförarlegitimation skall sökande kunna uppvisa godkänt körprov för att kunna erhålla legitimationen. Utbildningen som sker enligt VVFS 2007:101och syftar till att öka bl.a. säkerheten, passagerarvänligheten, framkomligheten samt taktiskt rätt körteknik hos eleven. Utbildningen följer de krav som föreskriften kräver. Bland annat krävs både teoretiska och praktiska kunskaper om fordonet, säkerhetssystem och hjälpsystem. Examinationen görs av Trafikverket.

NY HEMSIDA gemensamt med Axelssons Trafikskolor/Yrkesutbildningar och E.T.T. AB

Se våra utbildningar -ADR-TRUCK-YKB GRUND-YKB Fortbildning-Kran i kursschema på;

www.axett.se

Välkomna !

 

 

 Skriv ut  E-post