ETT AB

Modul 8: Lokalkännedom

3-5 veckor

En sammanhållen utbildning om 3-5 veckor som syftar till att ge den sökande tillräckliga kunskaper i lokalkännedom för att klara de krav som ställs för anställning hos de större beställningscentralerna. Syftet är att hjälpa eleven med de omfattande studier som krävs för att de prov som måste genomföras hos Taxiföretag

 

 Skriv ut  E-post