ETT AB

Modul 3: Påbyggnad bussförare

Påbyggnad bussförareDenna modul är anpassad för de särskilda behov som sökanden har. Modul 3 föregås oftast av Modul 1, men det är inte nödvändigt om Arbetsförmedlingen redan identifierat ett direkt behov. Modulen syftar till att uppdatera eller uppgradera de kompetenser som sökanden har behov av för att kunna erhålla en anställning vid bussföretag. Saknar deltagaren digitalt färdskrivarkort ingår detta i utbildningen. Exempel på innehåll:

• Hävande av villkor automat i körkortet
• APL (mängdträning på företag)
• Konflikthantering, krishantering, klagomål
• Buss ADR
• Brand/sjukvård för bussförare
• Körträning med buss automat/manuell
• Byte av yrkesinriktning yrkeskompetens från gods till persontransport
• Fortbildning för yrkeskompetens för förare med hävdvunnen rätt körkort D*

 Skriv ut  E-post