ETT AB

Modul 6: Taxiförarlegitimation (TFL)

1-2 veckor

Utbildning enligt Vägverkets VVFS 2004:65. Målet med utbildningen är att sökande skall få den kunskap som krävs enligt föreskriften för yrkeskunnande. Examination sker vid Vägverket. Utbildningstiden varierar beroende på sökandens förmåga, normaltid 1 veckas vid heltidsstudier omfattande 40 timmar/vecka, vid behov finns möjlighet till studier på ytterligare en vecka med lärarhandledning.

 Skriv ut  E-post