ETT AB

Modul 5: Taxiförarutbildning

5-9 veckor

Denna modul är en komplett yrkesutbildning för taxiförare och sker i samarbete med lokala taxiföretag. Utbildning riktar sig till sökande som ska erhålla anställning som förare och innehåller formella kompetenser som taxilegitimationsutbildning, förberedelser för körprov taxi. I utbildningen igår även taxameterutbildning, sjukvård, färdtjänst, betalningssystem, kommunikation och navigering och kundservice/tjänst. I förekommande fall även lokalkännedoms utbildning, lokal och regional. Vi har även samarbete med Grönlunds Trafikskola i Stockholm som genomför utbildning för lokalkännedom i Stockholm, vilket är ett separat prov som genomförs via Vägverket. Utbildningen i taxameter, betalningssystem m.m. sker i samarbete med taxiföretag. Syftet är att sökande ska kunna erhålla en anställning direkt efter utbildningen.

NY HEMSIDA gemensamt med Axelssons Trafikskolor/Yrkesutbildningar och E.T.T. AB

Se våra utbildningar -ADR-TRUCK-YKB GRUND-YKB Fortbildning-Kran i kursschema på;

www.axett.se

Välkomna !

 Skriv ut  E-post