ETT AB

Modul 1: Yrkesintroduktion

1-4 veckor.

Intervju, test, kartläggning och introduktion

Individuell startperiod:

Denna modul är anpassad för sökande som saknar erfarenhet av transportbranschen, eller har begränsad erfarenhet. Sökande intervjuas av utbildningsanordnaren och arbetsförmedlingen samt eventuellt en representant från bussbranschen. Anses den sökande lämplig genomförs en introduktionsutbildning/kompetenskartläggning hos ett buss åkeri och testning hos utbildningsanordnaren på 1-4 veckor. Syftet är att endast för branschen lämpliga personer med rätt förutsättningar får tillträde till utbildningen. Introduktionen följer i princip och där det är möjligt TYA,s  modell för introduktion och kompetenskartläggning. För personer som godkänts i introduktionen upprättas en individuell studieplan. Målet är att sökanden ska kunna uppnå en tillvidare anställning.


Modul 1 kan även användas för att kompetenskartlägga personer som är eller har varit yrkesverksamma som förare för att se vilka behov som föreligger för att stärka personen på arbetsmarknaden. Det kan handla om påbyggnad av kompetenser, uppfräschning av yrkeskunskaper eller vad som behövs. Här arbetar vi nära branschen för att kunna anpassa kunskaperna efter de behov som föreligger hos de företag som söker förare. Efter kompetenskartläggningen presenteras resultatet och en individuell studieplan för Arbetsförmedlingen i de fall sökanden anses lämplig. Målet är att sökanden ska kunna uppnå en tillvidare anställning.
Modul 1 genomförs i nära samarbete med åkerier och branschföreträdare i regionen.

 Skriv ut  E-post