ETT AB

Modul 4: Yrkeskompetens persontransport

4-8 veckor

Denna utbildning bedrivs enligt Lagen om yrkeskompetensbevis SFS2007:1157 och Förordningen om yrkeskompetensbevis SFS2007:1770. Utbildningen är obligatorisk för de förare som erhållit sin kompetens för lägst körkort D* efter 2009-09-10. Utbildning får bara bedrivas av den som har tillstånd av Transportstyrelsen. Utbildningen kan bedrivas som grundutbildning eller som fortbildning för förare med hävdvunna rätter (de som erhållit körkort D* före 2009-09-10) eller vid byte av kompetens från gods till persontransport.


Modulen innehåller alltså tre olika varianter av utbildning:

• Grundutbildning yrkeskompetens, 140-280 timmar

• Byte av yrkesinriktning yrkeskompetens från gods till persontransport, 70 timmar

• Fortbildning för yrkeskompetens för förare med hävdvunnen rätt körkort D*,

35 timmar

NY HEMSIDA gemensamt med Axelssons Trafikskolor/Yrkesutbildningar och E.T.T. AB

Se våra utbildningar -ADR-TRUCK-YKB GRUND-YKB Fortbildning-Kran i kursschema på;

www.axett.se

Välkomna !

 

 Skriv ut  E-post